Kumppani vaativaan tuotekehitykseen

Tuotekehityspalvelut alan ammattilaisilta

Konseptointi

Konseptoinnissa luodaan ja arvioidaan tuotteen arkkitehtuuria, rakenteita ja käytettävyyttä. Mekaniikkakonseptia ja tuoterakennetta kehitetään vastaamaan käytön tarvetta. Konseptoinnin aikana kartoitetaan tuoterakenteen kriittisimmät osa-alueet (concept phase risk management). Osajaottelu ja tuotteen fyysinen koko määritellään, sekä arvioidaan valmistettavuutta.

Konseptiehdotuksien avulla voidaan arvioida ja analysoida rakenteita. Samalla arvioidaan tuotteen kulurakennetta ja tehdään alustavia tuotantovaiheiden kapasiteettilaskelmia.

Tuotesuunnittelu

Suunnitteluvaiheessa optimoidaan tuotteen tai laitteen toiminta, ulkoasu ja tuotantoratkaisut. Käytämme tuotesuunnittelussa 3D-ohjelmistoja, joiden avulla demonstroidaan laitteen toimintaa, valmistettavuutta ja kokoonpanohierarkiaa. Projektin edetessä rakennetaan toimiva prototyyppi, jonka avulla suunnitelmaa kehitetään eteenpäin.

Tuotteissa, joissa tarvitaan HW/SW-osaamista, hyödynnämme strategisen kumppanimme osaamista ja tietotaitoa.

Valmistettavuussuunnittelu

Valmistettavuussuunnittelu on osa konseptointia ja tuotesuunnittelua. Optimoimme tuotteiden ja laitteiden valmistettavuutta, ratkaisemme tuotantoteknologiset haasteet (DFM) ja kokoonpanon (DFA). Tuotantotarpeiden
ja -määrien kehittyessä etsitään kuhunkin vaiheeseen sopivimmat menetelmät. Osat suunnitellaan ottaen huomioon kyseisen valmistusmenetelmän vaatimukset.

Esimerkkejä käyttämistämme muovin ja metallin valmistustekniikoista:

 • ruiskuvalu
 • metallivalut
 • reaktiovalut (RIM, PUR)
 • ekstruusiot
 • tyhjiö- ja syvämuovaukset
 • taivutukset ja särmäykset
 • koneistukset
 • hitsauskokoonpanot
 • pintakäsittelyt
 • viimeistelytekniikat

Tuoteanimaatiot

3D-animaatio on visuaalinen tapa selventää tuotekonsepteja, laitteiden rakenteita, kokoonpanoa, asennusta ja huoltoa. Menetelmä helpottaa eri organisaatioiden välistä keskustelua kaikissa tuotekehityksen vaiheissa. Toteuttamiamme animaatioita käytetään laajasti mm. konseptiesitysten ja tuotanto-ohjeiden havainnollistamiseen.

Tuotanto

Prototyypit

Toteutamme nopeasti toimivat, korkealuokkaiset prototyypit. Prototyyppien rakentaminen ja niiden testaaminen ovat olennainen osa ketterää tuotekehitystä. Testaamalla ongelmakohdat löytyvät ajoissa ja muutokset voidaan toteuttaa heti. Tämä säästää resursseja myöhemmistä vaiheista.

Projektiin ja prototyyppiin käytettävät resurssit suhteutetaan tapauskohtaisesti tuotantotarpeisiin ja tuotantomääriin. Prototyyppejä rakentaessamme hyödynnämme 3D-tulostusmenetelmiä, muottitekniikoita ja koneistusta.

Verifiointi

Testaamme tuotteen osien ja kokoonpanojen vastaavuuden määriteltyihin vaatimuksiin. Hyödynnämme testattavissa tuotteissa mahdollisimman oikeita materiaaleja ja tuotantotapoja.

Käytämme verifioinnissa apuna testauslaitteistoa. Teemme testausta prototyypin rakennus- ja tuotantovaiheissa. Testaamme vaativien käyttöolosuhteiden tuotteet suunnittelun ohella.

Esimerkkejä testausominaisuuksista:

 • lämmönkesto
 • kosteudenkesto
 • korroosio
 • pudotus/iskunkesto
 • paineenkesto
 • ESD (sähköstaattisuus)
 • IP-luokitus
 • dynaaminen värinä
 • muottianalyysit

Koesarjat ja pienvolyymituotanto

Koesarjat mahdollistavat valmiiden tuotteiden esittelyn, testaamisen ja toimitukset asiakkaille ennen kuin varsinainen tuotanto on aloitettu. Näin tuotteen markkinointi ja kaupallistaminen voidaan aloittaa ennen kuin varsinaiset tuotantotyökalut ovat valmiita.

Koesarjatuotettuja laitteita voidaan hyödyntää myös käyttäjätestauksessa. Pienvolyymituotannolla pienempiinkin sarjakokoihin saadaan käyttöön massatuotannon menetelmät.