Kumppani vaativaan tuotekehitykseen

Edistyksellinen valmistuksen toimintamalli

Suunnitteluvaiheen jälkeen edetään prototyypin valmistamiseen, johon olemme kehittäneet edistyksellisen toimintamallin.

Prototyypit valmistetaan tyypillisesti erilaisilla pikamallitekniikoilla, mutta myös perinteistä CNC-koneistusta käytetään paljon. Koneistettu malli tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun tuotteelta vaaditaan lopputuotteen ulkonäköä ja tarkkoja toleransseja. Usein kuitenkin päätetään tehdä ensimmäiset ruiskuvalutyökalut hyvin aikaisessa vaiheessa. Defourin kehittämässä toimintamallissa taas päästään hyvin nopeasti tekemään komponentteja ns. lopullisella valmistusmenetelmällä, jolloin turhat työvaiheet putoavat pois.

Vaiheittainen tuotannollistaminen – taloudellinen vaihtoehto

Kehittämämme toimintamalli mahdollistaa prototyyppien valmistuksen paitsi aiempaa tehokkaammin, myös taloudellisemmin. Lisäksi saadaan hyödyllistä tietoa jatkosuunnittelua varten, joka vähentää kustannuksia tuotekehitysprosessin loppupäässä.

Miten säästöjä sitten saadaan aikaiseksi? Tuotteen aiotulla käyttötarkoituksella ja käyttöympäristöllä voi olla sellaisia reunaehtoja, että vain tietyillä materiaaleilla on ominaisuudet, joilla nämä käyttäjävaatimukset voidaan toteuttaa. Muotin ei silti vielä tässä verifiointivaiheessa tarvitse tuottaa suuria tuotantomääriä, jolloin muotin vaatimuksista voidaan tinkiä ja päästä taloudellisemmin vaadittuun tuotokseen.

Menetelmä antaa kuitenkin heti oikeita vastauksia jatkosuunnittelun lähtötiedoiksi. Näin päästään validointivaiheessa keskittymään itse tuotteeseen paremmin, kun valmistettavuushaasteet on ratkottu jo aiemassa vaiheessa. Tätä vaiheittaista tuotannollistamista kutsumme termillä Minimum Viable Product.

Defourin tuotekehityspalvelut tähtäävät aina paitsi haluttuun lopputulokseen, myös asiakkaan etuun: olemme menestyksekkäästi toimittaneet edellä mainitulla prosessilla useita tuotekehityshankkeita, joiden avulla asiakas on säästänyt aikaa ja rahaa.