Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani ideasi toteutukseen

Asiakkaitamme ovat tuotteita ja järjestelmiä kehittävät kaikenkokoiset yritykset huippuosaamista useilta toimialoilta, kuten sähkölaite-, terveysteknologia, teollisuussovellukset, ammattilaistuotteet, turvallisuusteknologia sekä terveydenhuolto-, diagnostiikka- ja lääketeollisuus. Yhteistä näiden yritysten tuotekehitykselle on korkean tason teknologia, ohjelmisto-osaaminen sekä teollisen muotoilun ymmärtäminen.

Asiakkaidemme projekteissa pääpaino on erilaisten vaatimusten integrointi ja kehitys toimiviksi laitteiksi. Referensseinämme on useita laajoja kokonaisuuksia ja yksittäisiä tuotteita. Tuotteen kompleksisuus ei välttämättä tarkoita monimutkaista ratkaisukokonaisuutta - toisinaan se on materiaalikriittinen tai muuta erityisominaisuutta vaativa komponentti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Luottamuksesi arvoinen asiakassuhde

Asiakkaan tuotteen suojaaminen toimintamme kulmakivenä

Asiakasprojekteissamme vaitiolovelvollisuus sekä vankkumaton luottamus ovat tärkeässä roolissa. Asiakassuhde ja asiakkaan tuotteen ehdoton suojaaminen on toimintamme kulmakivi.

Asiakkuudet eivät päädy julkisuuteen eikä tekemistämme projekteista löydy julkisia referenssilistoja. Meille on kunnia-asia toimia luotettavana taustavoimana, yritysten menestystarinoiden mahdollistajana. Tehtävänämme on tehdä kaikki se työ, mikä näkyy asiakkaalle, mutta ei koskaan ulospäin.

Onnistuneet projektit ja horjumaton luottamussuhde synnyttää myös uusia asiakkuuksia. Suurin osa projekteista tulee suosittelujen kautta. Meitä on kuvattu can do -porukkana, joka pystyy tekemään ideoista toteutus- ja tuotantokelpoisia tuotteita. Asiakastyytyväisyys kertoo omalta osaltaan tarinaa osaamisestamme.

Referenssejämme

Terveysteknologiateollisuus

Diagnostiikkalaitteet ja välineet

Kuvantamisvälineet

Anestesiajärjestelmät

Hallintalaitteet ja -järjestelmät

Lääkeannostelijat

Muut laitteet ja apuvälineet

Muita teollisia sovelluksia ja tuotteita

Tuotantolaitteet

Laiteohjausyksiköt

Marine-antennit

Turvatuotteet

Sensorisovellukset

Kokoonpano-, huolto- ja käyttöohjeet

Takuuvarmaa huippuosaamista ja helppoa kumppanuutta

Asiakkaalle enemmän aikaa keskittyä olennaiseen

Yksi Defourin kanssa yhteistyön tekemisen eduista on kumppanuuden helppous. Defourilla on pitkä ja monipuolinen kokemus tehdä tuotekehityshankkeita. Meillä on tarvittava osaaminen hoitaa tuotekehitys sovittujen suuntaviivojen mukaisesti.

Asiakkaalla on tärkeä rooli ennen varsinaisen tuotekehitysprosessin aloittamista – tuotevaatimusmäärittelyn luonti sekä projektin kuluessa muutoshallinta − jota toki osaamisellamme ja kokemuksellamme tuemme. Tämän jälkeen asiakas saa rauhassa keskittyä omaan ydin liiketoimintansa ja sen kehittämiseen tietäen, että Defourin kanssa tuotteen kehitys hoituu ammattimaisesti.

Projektit käyntiin ilman suuria alkuresursseja

Pystymme miettimään ansaintamalleja asiakkaan bisnesmallin mukaisesti ja olemme valmiita auttamaan asiakasta liiketoiminnan rakentamisessa ja kasvattamisessa.

Vahvuutemme isoihin toimijoihin verrattuna on matala organisaatio. Hankkeen käynnistämiseksi ei tarvita suuria alkuresursseja, kun keskitytään olennaiseen. Hanke toteutetaan sopeutettuna niihin resursseihin, jotka hanke sillä hetkellä tarvitsee.

Optimoidut tuotekustannukset jo suunnittelu- ja testausvaiheessa

Meille tuotekehitys ei ole irrallinen, tuotteen luomiseen keskittyvä projekti, vaan mukana kulkee jatkuvasti ajatus kokonaisuudesta, johon kuuluu myös tuotannon ja sen kasvattamisen vaatimukset. Tuotekustannukset ja tuotantokelpoisuus on mahdollista optimoida ketterästi samanaikaisesti, kun tuotetta ja sen valmistettavuutta suunnitellaan ja testataan.

Joustava toimintatapa ja nopeat päätökset

Projektista riippumatta toimintamme keskiössä on aina asiakas ja asiakkaan tarve. Isommissa projekteissa voimme tarjota ketterästi suuren yrityksen hyödyt kumppaneidemme kanssa tekemämme yhteistyön kautta. Tiimistämme löytyy varmasti juuri se oikea asiantuntija kuhunkin projektiin, päätöksentekoprosessimme on nopeaa sekä toimintatapamme joustavaa.