Kaikenkattavat tuotekehityspalvelut

Defour on erinomainen valinta tuotekehityskumppaniksi, kun haetaan laadukasta ja toimivaa tuotekehityspalvelua. Tarjoamme kaiken tarvittavan tuotekehitykseen, tuotetestaukseen ja teollistamiseen liittyen. Suunnittelumme on erittäin asiantuntevaa ja perustuu kokemukseen, ammattitaitoon sekä ennakkoluulottomuuteen. Kattava kumppaniverkostomme sekä Suomessa että kansainvälisesti takaa sen, että käytössämme on aina huippuosaamista ja tuotekehityspalvelut voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tasolla.

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja autamme löytämään sopivimmat ratkaisut tuotekehitykseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi

Konseptointi »

Konseptin avulla hahmottelemme, millaista tuotetta olemme kehittämässä. Konseptoinnissa luodaan ja arvioidaan tuotteen arkkitehtuuria, rakenteita ja käytettävyyttä. Konseptointimme on ratkaisukeskeistä ja kehitetään vastaamaan käytön tarvetta. Konseptoinnin aikana kartoitetaan tuoterakenteen kriittisimmät osa-alueet (Concept Phase Risk Management). Tässä vaiheessa määritellään osajaottelu ja tuotteen fyysinen koko, sekä arvioidaan valmistettavuutta.

Tuotesuunnittelu »

Tuotesuunnitteluvaiheessa optimoidaan tuotteen tai laitteen toiminta, ulkoasu ja tuotantoratkaisut. Myös tuotekehityksen tavoitteena on parantaa yrityksen tai tuotteen kilpailukykyä sekä tuottaa uusia innovaatioita. Käytämme 3D-ohjelmistoja, joiden avulla havainnollistetaan laitteen rakennetta, kokoonpanoa, asennusta ja huoltoa, sekä valmistettavuutta. Toteutamme myös visuaalisia dokumentteja esimerkiksi konseptiesitysten ja tuotanto-ohjeiden havainnollistamiseen.

Mekaniikkasuunnittelu »

Mekaniikkasuunnittelu on vuorovaikutusta muotoilun, elektroniikkasuunnittelun ja valmistuksen kanssa. Osaamisemme keskittyy edellä mainittujen osa-alueiden oikea-aikaiseen ratkaisemiseen yhdessä tuotteen muun suunnittelun lomassa. Näin saamme tuotteen konseptin mahdollisimman valmiiksi ennen ensimmäisen prototyypin valmistamista. Mekaniikan suunnittelupalvelumme ulottuu ideoinnista aina tuotannon käynnistämiseen asti. Meillä on vahva materiaali- ja valmistusteknologinen osaaminen. Tuotearkkitehtuurimme ovat kustannustehokkaita ja ratkaisut huomioivat valmistuksen vaatimukset.

Teollinen muotoilu »

Teollinen muotoilu, ergonomia ja käytettävyyssuunnittelu ovat tärkeitä osa-alueita tuotekehityksessä. Työssämme korostuvat tarkoituksenmukaisuus, käyttäjäystävällisyys ja käytön intuitiivisuus. Muotoilusuunnittelumme tuottaa ulkoasun visuaalisen viimeistelyn, värit, pinnanlaatumääritykset ja tuotegrafiikat. Teemme myös renderöityjä kuvia, joita voidaan käyttää mm. esitys- ja markkinointimateriaaleissa.

Valmistettavuus-suunnittelu »

Optimoimme tuotteiden valmistettavuutta, ratkaisemme tuotantoteknologiset (DFM) ja kokoonpanon (DFA) haasteet. Tuotantotarpeiden ja -määrien kehittyessä etsitään kuhunkin vaiheeseen sopivimmat menetelmät, kuten ruiskuvalu, metallivalut, reaktiovalut (RIM, PUR), ekstruusiot, tyhjiö- ja syvämuovaukset, taivutukset ja särmäykset, koneistukset, hitsauskokoonpanot ja pintakäsittelyt.

Prototyypit »

Ketterän ja toimivan tuotekehityksen yksi tärkeimmistä osa-alueista on tuotteen ensimmäisen prototyypin eli mallikappaleen valmistus ja testaaminen. Toteutamme nopeasti korkealuokkaiset prototyypit. Prototyyppien rakentaminen ja niiden testaaminen ovat olennainen osa ketterää tuotekehitystä. Kun ongelmat löytyvät ajoissa, muutokset voidaan toteuttaa heti. Hyödynnämme prototyypeissä 3D-tulostusmenetelmiä, muottitekniikoita ja koneistusta. Yhteistyökumppanimme lisäksi meillä on 3D-tulostin omassa protopajassamme.

Verifiointi

Testaamme tuotteen osien ja kokoonpanojen vastaavuuden määriteltyihin vaatimuksiin. Hyödynnämme testattavissa tuotteissa mahdollisimman oikeita materiaaleja ja tuotantotapoja. Käytämme verifioinnissa apuna testauslaitteistoa. Testilaboratoriossamme pystymme testaamaan eri ominaisuuksia kuten esimerkiksi lämmönkestoa, kosteudenkestoa, iskunkestoa ja paineenkestoa.

Koesarjat ja pienvolyymituotanto

Koesarjat mahdollistavat valmiiden tuotteiden esittelyn, testaamisen ja toimituksen ennen tuotannon aloittamista. Näin tuotteen markkinoinnin ja kaupallistamisen voi aloittaa ennen varsinaista tuotantoa. Koesarjatuotettuja laitteita voidaan hyödyntää myös käyttäjätestauksessa. Pienvolyymituotannolla pienempiinkin sarjakokoihin saadaan käyttöön massatuotannon menetelmät.

Valmistus

Toteutamme tuotannossamme asiakashankkeen kokonaisvaltaisesti suunnittelusta valmistukseen. Autamme tuotannon nopean aloituksen sekä vaiheittaisen kasvattamisen kanssa. Toimimme myös sopimusvalmistajana. Valmistamme laitteita tuotannossamme, jossa osaava henkilöstömme tekee kokoonpanon ja tarvittavat testaukset. Vastaamme tuotannosta ja tuotteiden toimittamisesta asiakkaalle. Lisäksi tarjoamme muotteja ja komponentteja asiakkaan omiin suunnitelmiin perustuen.

Räätälöitävissä olevat tuotteiden kehityspalvelut

Tuotteiden kehitys asiakkaan tarpeen mukaan

Tuotekehitys lähtee aina asiakkaan tarpeista ja toiveista. Räätälöimme tarjoamamme tuotekehityspalvelut kattamaan juuri ne osa-alueet, joihin apuamme kaivataan. Tuotekehityspalvelumme sisältävät useita eri elementtejä kolmen eri pääkategorian alla: suunnittelupalvelut, muotoilu- ja käytettävyyssuunnittelu sekä tuotannollistaminen.

Palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti ja autamme tuottamalla lisäarvoa hankkeen sisältöön. Suurimpana etuna meidän kanssamme toimiessa on yhteistyön helppous; asiakas voi jättää tuotekehitysprojektin huoletta vastuullemme ja keskittyä itse liiketoimintansa pyörittämiseen.

Monipuoliset suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelumme kattavat laaja-alaisesti tuotekehityksen eri osa-alueita. Suunnittelupalveluiden sisältöön kuuluvat olennaisena osana tuotetestaus, verifiointi, valmistettavuuden optimointi, erilaiset tuotannon ohjeet, kokoonpano-ohjeet, tuotantolaitteet sekä tuotannon apuvälineet, kuten esimerkiksi jigit ja työkalut.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat myös elektroniikkasuunnittelu ja ohjelmistokehitys sekä elektroniikan valmistus. Näiden osaamisalueiden osalta olemme partneroituneet strategisten kumppaneidemme kanssa, jotka tuovat vahvistusta omaan ammattitaitoomme. Teemme yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten asiantuntijayritysten kanssa.

Muotoilu ja käytettävyys tärkeässä roolissa

Teollinen muotoilu, ergonomia ja käytettävyyssuunnittelu ovat tärkeitä osa-alueita tuotekehityksessä. Erityisesti käytettävyys on avainasemassa niillä toimialoilla, joiden parissa eniten työskentelemme. Osaamisemme keskittyy edellä mainittujen osa-alueiden oikea-aikaiseen ratkaisemiseen yhdessä tuotteen muun suunnittelun lomassa. Näin saamme tuotteen konseptin mahdollisimman valmiiksi ennen ensimmäisen prototyypin valmistamista. Muotoilusuunnittelumme tuottaa ulkoasun visuaalisen viimeistelyn, värit, pinnanlaatumääritykset ja tuotegrafiikat.

Modernit työkalut laadukkaaseen tuotesuunnitteluun

Laadukkaat tuotekehityspalvelut vaativat suunnittelutyökaluilta paljon. Suunnittelutyökaluina käytämme vahvasti 3D-teknologiaa, jonka avulla pystytään havainnollistamaan laitteen toimintaa, valmistettavuutta ja kokoonpanohierarkiaa. Käytössämme ovat nykyaikaiset CAD-ohjelmistot, PDM-tuotetietojärjestelmät ja versiohallinta. Hyödynnämme virtuaalimalleja erilaisten tuote- ja tuotantoanimaatioiden luomisessa; tuoteanimaatio on hyödyllinen työkalu muun muassa konseptiesitysten ja tuotanto-ohjeiden havainnollistamiseen.

Kustannustehokas valmistus

Edistyksellinen valmistuksen toimintamalli

Suunnitteluvaiheen jälkeen edetään prototyypin valmistamiseen, johon valitaan parhaiten sopivat menetelmät.

Prototyypit valmistetaan tyypillisesti erilaisilla pikamallitekniikoilla, mutta myös perinteistä CNC-koneistusta käytetään paljon. Koneistettu malli tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun tuotteelta vaaditaan lopputuotteen ulkonäköä ja tarkkoja toleransseja. Usein kuitenkin päätetään tehdä ensimmäiset ruiskuvalutyökalut hyvin aikaisessa vaiheessa. Defourin kehittämässä toimintamallissa päästään nopeasti tekemään komponentteja ns. lopullisella valmistusmenetelmällä, jolloin turhat työvaiheet/projektivaiheet putoavat pois.

Vaiheittainen tuotannollistaminen – taloudellinen vaihtoehto

Kehittämämme toimintamalli mahdollistaa prototyyppien valmistuksen paitsi aiempaa tehokkaammin, myös taloudellisemmin. Lisäksi saadaan hyödyllistä tietoa jatkosuunnittelua varten, joka vähentää kustannuksia tuotekehitysprosessin loppupäässä.

Miten säästöjä sitten saadaan aikaiseksi?

Tuotteen aiotulla käyttötarkoituksella ja käyttöympäristöllä voi olla sellaisia reunaehtoja, että vain tietyillä materiaaleilla on ominaisuudet, joilla nämä käyttäjävaatimukset voidaan toteuttaa. Muotin ei silti vielä tässä verifiointivaiheessa tarvitse tuottaa suuria tuotantomääriä, jolloin muotin vaatimuksista voidaan tinkiä ja päästä taloudellisemmin vaadittuun tuotokseen.

Menetelmä antaa kuitenkin heti oikeita vastauksia jatkosuunnittelun lähtötiedoiksi. Näin päästään validointivaiheessa keskittymään itse tuotteeseen paremmin, kun valmistettavuushaasteet on ratkottu jo aiemassa vaiheessa. Tätä vaiheittaista tuotannollistamista kutsumme termillä Minimum Viable Product.

Defourin tuotekehityspalvelut tähtäävät aina paitsi haluttuun lopputulokseen, myös asiakkaan etuun: olemme menestyksekkäästi toimittaneet edellä mainitulla prosessilla useita tuotekehityshankkeita, joiden avulla asiakas on säästänyt aikaa ja rahaa.