Kokonaisvaltainen mekaniikkasuunnittelu

Defour Oy on Turussa ja Salossa toimiva tuotekehitys-asiantuntijatiimi. Ydinosaamistamme on kokonaisvaltainen mekaniikkasuunnittelu ja tuotesuunnittelu. Tarjoamme ratkaisuja teknisten tuotteiden ja laitteiden kehitykseen aina tuotekonseptointi-ideasta valmistettavuussuunnitteluun. Olemme luotettava tuotekehityskumppani ja asiakas voi jättää tuotekehitysprojektin huoletta meidän vastuullemme ja keskittyä itse ydinliiketoimintaan. 

 

Kokonaisvaltainen mekaniikkasuunnittelupalvelumme perustuu vuosien tuomaan kokemukseen, jossa yhdistyy pitkäaikaisten työntekijöidemme asiantuntemus sekä uusien suunnittelijoidemme innovatiivisuus. Mekaniikkasuunnittelijat ovat monelta eri toimialalta kertyneiden kokemusten ansiosta aina valmiita etsimään parhaat ratkaisut asiakkaan tuotekehityshankkeeseen. Koska tuotesuunnittelupalvelumme koostuu useista eri osa-alueista, mekaniikkasuunnittelija työskentelee usein yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

 

Mekaniikkasuunnittelupalvelut kattavat siis kaiken tarvittavan tuotemäärittelystä ja 3D-suunnittelusta aina valmiin tuotteen tuotannollistamiseen ja valmistukseen saakka. Suunnittelupalveluiden sisältöön kuuluu tuotteistaminen, tuoteprototyypin valmistus ja testaus, verifiointi, valmistettavuuden optimointi, erilaiset tuotannon ohjeet, kokoonpano-ohjeet, tuotantolaitteet ja tuotannon apuvälineet kuten esimerkiksi jigit ja työkalut. 3D-suunnittelun avulla pystytään havainnollistamaan laitteen toimintaa, valmistettavuutta ja  kokoonpanohierarkiaa. Käytössämme on nykyaikaiset 3D-suunnitteluohjelmat, PDM-tuotetietojärjestelmät ja versiohallinta.  

 

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti olemalla luotettava tuotekehityskumppani ja auttaa heitä tuottamalla lisäarvoa suunnitteluhankkeen sisältöön. Oma osaamisemme keskittyy tuotekehityksen eri osa-alueiden oikea-aikaiseen ratkaisemiseen yhdessä tuotteen muun suunnittelun muassa. Meille tuotekehitys ei ole vain yksi irrallinen palvelu, vaan kokonaisvaltainen mekaniikkasuunnittelu, prototyypin valmistus ja testaus, aloitetaan optimoimalla tuotekustannukset ja tuotantokelpoisuus. Noudatamme laatujärjestelmiä ja ymmärrämme regulatiivisten vaatimusten asettamat reunaehdot mm. suunnittelutyön ja suunnittelutulosten dokumentoinnille. Toimintamme on ISO 9001 ja ISO 13485 sertifioitu.