Tuotekonseptoinnit ja suunnittelut yrityksille

Tuotekonseptointi näyttäytyy erilaisissa liiketoiminnassa, riippuen siitä kytkeytyykö se suoraan tuotannon tuotekehitysprojektiin, laajemmin yrityksen liiketoimintaan tai yrityksen strategisiin toimiin. Konseptoinnilla tavoitellaan tehokkuutta liiketoiminnan vaikuttavuuteen.

Defour Oy:n konseptointi alkaa arvioimalla tuotteen arkkitehtuuri, rakenteet ja käytettävyys. Prosessin aikana näitä osa-alueita luodaan tai kehitellään entistä paremmiksi. Mekaniikkakonseptia ja tuoterakennetta voidaan kehittää vastaamaan käytön tarvetta.

Konseptoinnin aikana kartoitetaan tuoterakenteen kriittisimmät osa-alueet (Concept Phase Risk Management). Osajaottelu ja tuotteen fyysinen koko määritellään, sekä arvioidaan valmistettavuutta.

Turkulainen Defour Oy on jo vuosien ajan tarjonnut laadukasta konseptointia, jossa on autettu asiakasyritystä konkreettisilla tuoteparannuksilla. Konseptointimme on ratkaisukeskeistä ja suunnittelun lähtökohtana on asiakas- ja loppukäyttäjäkeskeinen ajattelu. Konseptointi on jatkuvassa yhteydessä tuotesuunnittelussa ja konseptointiprosessi pohjaa perusteelliseen tuote- tai liiketoiminta-analyysiin. Konseptoinnin päämääränä ei ole tuottaa heti tuotantoon valmista tuotetta, vaan tarjota työkaluja yrityksen johdolle strategisen päätöksenteon tueksi.


Kuinka konseptoinnin prosessi etenee?

Avainasemassa ovat muutostekijöiden tunnistaminen, erilaisten toimintamallien vertailu, tuotetarpeiden tunnistaminen, ja tuotekonseptien luominen.

Konseptointi koostuu neljästä eri käsitteestä. Ratkaiseva konseptointi on osana tuotekehityksen prosessia, jossa tuote on olemassa oleva ja määritetty yrityksen tuoteportfoliossa. Klassinen esimerkki tällaisesta on seuraavan tuotesukupolven kehittäminen.

Määrittelevä tuotekonseptointi on eräänlainen esiselvitysvaihe, jossa kirkastetaan tuotekehityksen tavoite. Vaiheen lopussa on määritelty erilaisia vaihtoehtoisia kokonaisratkaisuja. Tässä vaiheessa kootaan kaikki tarvittava tieto kehitysprosessia varten.

Kehittävässä tuotekonseptoinnissa tutkitaan potentiaalisten uusien teknologioiden, markkinoiden ja nousevien käyttäjätarpeiden tuomia vaatimuksia tai mahdollisuuksia. Tämä vaihe on pitkäjänteisen suunnittelun lopputulos.

Visioiva tuotekonseptointi on apuväline pitkäjänteiseen strategiseen tuotesuunnitteluun. 

 

Ota yhteyttä!

Tarjoamme ratkaisukeskeistä suunnittelua ja konseptointia asiakkaan tarpeita mukaillen. Tähän mennessä olemme pystyneet vastaamaan kaikkiin toimeksiantoihin hyvällä menestyksellä, älä siis epäröi ottaa yhteyttä haastavienkin kehitysprojektien kynnyksellä.