Konseptointi on ideoiden konkretisointia

Turkulainen Defour Oy on jo vuosien ajan tarjonnut laadukasta konseptointia, jossa on autettu asiakasyritystä konkreettisilla tuoteparannuksilla. Konseptointimme on ratkaisukeskeistä ja suunnittelun lähtökohtana on asiakas- ja loppukäyttäjäkeskeinen ajattelu. Konseptointi on jatkuvassa yhteydessä tuotesuunnittelussa ja konseptointiprosessi pohjaa perusteelliseen tuote- tai liiketoiminta-analyysiin. Konseptoinnin päämääränä ei ole tuottaa heti tuotantoon valmista tuotetta, vaan tarjota työkaluja yrityksen johdolle strategisen päätöksenteon tueksi.

 

Erilaisten liiketoimintojen tarpeet näyttäytyvät konseptoinnin lähtökohdissa: Määrittelevä tuotekonseptointi on eräänlainen esiselvitysvaihe, jossa kirkastetaan tuotekehityksen tavoite. Vaiheen lopussa on määritelty erilaisia vaihtoehtoisia kokonaisratkaisuja. Tässä vaiheessa kootaan kaikki tarvittava tieto kehitysprosessia varten. Ratkaiseva konseptointi on osana tuotekehityksen prosessia, jossa tuote on olemassa oleva ja määritetty yrityksen tuoteportfoliossa. Klassinen esimerkki tällaisesta on seuraavan tuotesukupolven kehittäminen.

 

Visioiva tuotekonseptointi on apuväline pitkäjänteiseen strategiseen tuotesuunnitteluun. Se yhdistää tulevaisuuden ennustamista ja tuotekonseptointia. Kehittävässä tuotekonseptoinnissa tutkitaan potentiaalisten uusien teknologioiden, markkinoiden ja nousevien käyttäjätarpeiden tuomia vaatimuksia tai mahdollisuuksia. Tämä vaihe on pitkäjänteisen suunnittelun lopputulos.