Hahmottelua ja havainnollistamista

Turkulainen Defour Oy on jo vuosien ajan tarjonnut laadukasta tuotesuunnittelua, jossa on autettu asiakasyritystä konkreettisilla tuoteparannuksilla. Suunnittelumme on ratkaisukeskeistä ja suunnittelun lähtökohtana on asiakas- ja loppukäyttäjäkeskeinen ajattelu. Teollinen muotoilu, ergonomia ja käytettävyyssuunnittelu ovat tärkeitä osa-alueita tuotekehityksessä. Erityisesti käytettävyys on avainasemassa niillä toimialoilla, joiden parissa eniten työskentelemme. Toimiva muotoilu tuo yritykselle kilpailuetua. Hyvin muotoiltujen tuotteiden käyttäjäkokemus on positiivinen ja parantaa brändin arvoa sekä lisää näkyvyyttä. 

 

Muotoilu on visuaalista ajattelua ja toimintaa. Muotoilijan tehtävänä on havainnollistaa visuaalisin keinoin tuotteen tuotekehityksessä sovittuja periaatteita. Muotokielen ja konseptin määrittely tehdään, jotta koko tuotekehitystiimi saa yksimielisen käsityksen ja havainnollistuksen muotoilukonseptin tavoitteista ja visuaalisista keinoista, joilla tavoite saavutetaan. Tuotekehityshaasteiden oikea-aikainen ratkaiseminen mahdollistaa sujuvan etenemisen tuotteen konseptista ensimmäisen prototyypin valmistamiseen. Teemme myös esityskuvia yrityksen johdolle strategisen päätöksenteon tueksi.