Tuoteprototyyppien valmistuksen ja testauksen yhteistyökumppanisi

Defour Oy toteuttaa nopeasti korkealaatuiset prototyypit. Ketterän ja toimivan tuotekehityksen yksi tärkeimmistä osa-alueista on tuotteen ensimmäisen prototyypin eli mallikappaleen valmistus ja testaaminen.

Protovaiheessa turkulainen Defour Oy kaivaa esiin tuotteen mahdolliset ongelmat ja teemme tarvittavat muutokset tuotteeseen tai valmistusprosessiin. Hyödynnämme prototyypeissä 3D-tulostusmenetelmiä, muottitekniikoita ja koneistusta.


Tuotantoprosessin tehokkuuden tarkistus

Prototyyppi tarkoittaa koekappaletta, eli tuotekehityksen ensimmäistä versiota, jota ei ole vielä viety tuotantoon saakka. Proton luomisessa tarkistetaan konseptin teknisen toteutuksen toimivuus. Toisessa vaiheessa tarkistetaan valmistettavuuden ja laajemmin tuotantoprosessin toimivuus. Nollasarja tarkoittaa ensimmäistä tuotantosarjaa, jossa hiotaan vielä yksityiskohtia ja esimerkiksi tuotantokustannuksia.

Tarvittaessa valmistamme useita prototyyppejä tuotekehityksen eri vaiheissa. Prototyyppivaiheessa tuotekehitys on edennyt jo pitkälle ja ollaan jo vaiheessa, jossa suunnitelmat viedään käytäntöön eli ollaan toteutusvaiheessa.

Defour Oy:n tuotekehitys on kokonaisvaltaista, johon kuuluu myös tuotekehitysprosessin johtaminen ja hallinta. Prosessin aikana kaikki tehdyt suunnitelmat ja prototyypit analysoidaan ja projekti dokumentoidaan.

Käyttämämme 3D-tulostaminen mahdollistaa prototyyppien nopean ja joustavan valmistuksen. Prototyyppi voi tarkoittaa kokonaista tuotetta tai esimerkiksi tuotteen osaa tai osakokonaisuutta. 3D-tulostetun proton valmistaminen on myös edullinen ratkaisu. Kaikkiin protoihin tulostus ei kuitenkaan ole mahdollista ja tällöin käytämme avuksi muotti- tai koneistustekniikkaa.

Kysy lisää tuotekehityksestä tai prototyyppien valmistuksesta!