Palvelukokonaisuutemme täydentyi

Ruiskuvalukone omaan tuotantolaboratorioon

Kaksi vuotta sitten aloitimme selvitystyön ja suunnittelun ruiskuvalukoneen hankinnasta oman tuotannon yhteyteen. Maailman tilanteen muuttuessa piti asiat priorisoida uudella tavalla ja panostimme ensisijaisesti liiketoiminnan ja projektien saumattomaan jatkumiseen haasteista huolimatta.


Alkuvuodesta pääsimme kuitenkin jatkamaan hanketta ja hanke on nyt toteutettu. Yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa kone on nyt asennettu ja ensimmäiset koe-erät ajettu. Se on valmiina uusille projekteille.


Ruiskuvalukoneemme mahdollistaa tuotekehityshankkeen ketterän edistymisen ja sen integroitumisen tuotannon aloitukseen, kun komponenttien koe-erät on mahdollista valmistaa omassa tuotannossa. Tällainen siirtymämalli tuotesuunnittelusta tuotantoon nopeuttaa varsinaisen tuotannon aloitusta ja edistää suunnittelun laatua.


Uusi palvelumme mahdollistaa myös erilaiset tuotekehitykseen liittyvät raaka-aine
testit. Etenkin projekteissa, joissa komponentit valmistetaan asiakkaan omasta raakaainesekoituksesta, koeajot on mahdollista tehdä osana projektia. Kun koeajoa on
mahdollisuus seurata paikan päällä, niin samalla on nopeampaa tehdä ensimmäiset
havainnot sekä suunnitella ja toteuttaa tarvittavat parannukset.