Tuotesuunnittelua ja tuotekehitystä

Turkulainen Defour Oy on pitkän linjan tuotesuunnittelun osaaja. Autamme asiakastamme tuotekehityksen ja tuotannon haasteissa. Tuotesuunnittelun lähtökohtana voi olla varsin raaka idea tai jo valmis prototyyppi. Tuotekehityksen ydinajatuksena on parantaa jo olemassa olevan ja toimivan tuotteen ominaisuuksia. Toteutamme suunnitteluprosessin kokonaisvaltaisesti alkuvisiosta valmistusratkaisuun.

 

Onnistuneen tuotesuunnittelun tunnusmerkkejä ovat toiminnallisuus, käyttömukavuus ja käytännön tuoma hyöty, turvallisuus, valmistuksen laatu ja ekologisuus. Suunnittelumme huomioi aina sekä asiakkaan että loppukäyttäjän tarpeet. Tuotesuunnittelussa pidämme mielessä myös tuotteen jatkokehityksen tuotannollistamiseen. Toimintamallimme avulla yhteistyömme asiakasyrityksen kanssa on tehokasta, toimivaa ja sujuvaa.