Suunnittelun optimointi valmistusta ja kokoonpanoa varten

Turkulainen Defour Oy on pitkän linjan tuotesuunnittelun osaaja. Suunnittelumme lähtökohtana on aina sekä asiakkaan että loppukäyttäjän tarpeet. Autamme asiakastamme tuotekehityksen ja tuotannon haasteissa. Valmistettavuussuunnittelu on osa konseptointia ja tuotesuunnittelua. Silloin optimoimme tuotteiden valmistettavuutta, ratkaisemme tuotantoteknologiset haasteet (DFM) ja kokoonpanon (DFA). Tuotteet suunnitellaan sellaisiksi, että ne on helppo valmistaa. Esimerkiksi tuotteen rakennetta yksinkertaistetaan ja tuoteosien määrä sekä mahdolliset virheet kokoonpanossa minimoidaan. Valmistettavuussuunnittelu mahdollistaa tuotteen tehokkaan valmistuksen ja kokoonpanon kustannustehokkaasti. 

 

Tuotteen aiotulla käyttötarkoituksella ja käyttöympäristöllä voi olla sellaisia reunaehtoja, että vain tietyillä materiaaleilla on ominaisuudet, joilla nämä käyttäjävaatimukset voidaan toteuttaa. Tuotantotarpeiden ja -määrien kehittyessä etsitään kuhunkin vaiheeseen sopivimmat menetelmät, kuten ruiskuvalu, metallivalut, reaktiovalut (RIM, PUR), ekstruusiot, tyhjiö- ja syvämuovaukset, taivutukset ja särmäykset, koneistukset, hitsauskokoonpanot ja pintakäsittelyt. Kehittämämme edistyksellinen valmistuksen toimintamalli mahdollistaa prototyyppien valmistuksen paitsi aiempaa tehokkaammin, myös taloudellisemmin. Lisäksi saadaan hyödyllistä tietoa jatkosuunnittelua varten, joka vähentää kustannuksia tuotekehitysprosessin loppupäässä.